In trang: 


Bảng giá dịch vụ cộng thêm

Đăng ngày:3/6/2015 11:40:02 AM bởi admin

Dịch vụ cộng thêm sẽ bổ sung băng thông cho website của bạn khi băng thông của website vượt quá giới hạn cho phép hoặc cần bổ sung thêm băng thông

DỊCH VỤ BỔ SUNG:
100G Bandwidth Extra
+ 820.000đx 1 tháng
(Lưu ý: Bandwidth mua chỉ sử dụng được trong tháng)
10G Bandwidth Extra
+ 188.000đx 1 tháng
(Lưu ý: Bandwidth mua chỉ sử dụng được trong tháng)
1G Bandwidth Extra
+ 20.000đx 1 tháng
(Lưu ý: Bandwidth mua chỉ sử dụng được trong tháng)
50G Bandwidth Extra
+ 500.000đx 1 tháng
(Lưu ý: Bandwidth mua chỉ sử dụng được trong tháng)
5G Bandwidth Extra
+ 97.000đx 1 tháng
(Lưu ý: Bandwidth mua chỉ sử dụng được trong tháng)
Restore data for Hosting
+ 200.000đOneTime

Nguồn tin: admin


Bản quyền © 2015 Việt KhánhIn trang: