Sử dụng gói dịch vụ COMBO Doanh nghiệp khách hàng được giảm giá 20%

admin 06/03/2015 11:48 AM

280x167hosting pro 2

COMBO Doanh nghiệp là gói dịch vụ đăng ký trọn gói tên miền .COM, .NET, .COM.VN, .VN và dịch vụ lưu trữ Web ProHosting. Sử dụng gói dịch vụ COMBO Doanh nghiệp khách hàng được giảm giá 20% trên tổng giá trị các dịch vụ.